Tidernes jackman

Årets Jackman er et medlem (bestyrelses medlemmer kan ikke vælges) som i løbet af året eller årene har ydet en indsats for klubben. Årets Jackman vinder et åbent hus sammen med et bestyrelses medlem efter frit valg. Alt mad og drikkelse på spillestedet er includeret. I parantes er angivet det valgte bestyrelsesmedlem.

1994 - 1995 Jesper Gamrath (Mathias Bruun) 568

1995 - 1996 Flemming Bøgh Sørensen (Lars Lund Madsen) 224

1996 - 1997 Christian Reinholdt

1997 - 1998 Thorvald Aagaard (Ole Raulund) 318

1998 - 1999 Morten Lund Madsen (Jesper Gamrath) 331

1999 - 2000 Nadia Bekkouche (Henrik Iversen) 814

2000 - 2001 Ole Raulund

2001 - 2002 Brian Skjønnemann (Anders Sigsgaard) 920

2002 - 2003 Ib Christian Bank (Henrik Iversen) 945

2003 - 2004 Peter Teisen (Ulrik Zeeberg) 958

2004 - 2005 Kasper Konow (Henrik Røn) 763

2005 - 2006 Tina Ege

2006 - 2007 Anders Sigsgaard

2007 - 2008 Jacob Duschek

2008 - 2009 Flemming Bøgh-Sørensen (Ole Raulund)

2009 2010 2010 2011 Ingen Jackman

2011 2012 Lotte Skaanning-Norris, Brian Skjønnemann, Mads Grove


Ordningen blev afskaffet på generalforsamlingen 2015

BridgeCentral, 24. marts 2024