Æresmedlemmer

2000 Thomas Kampmann

2007 Ole Raulund

2007 Henrik Iversen


Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Klubben betaler æresmedlemmernes kontingent.

BridgeCentral, 20. februar 2023