Distriktsmesterskaber - KM for MIX-Par, 8. januar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 14,37
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  19  Lone Bilde (6,63) - Bo Lønberg Bilde (9,34)   7,98 53,32% 58,96% 43 32 -0,39 1 209 -1,98 1
  4  Dorthe Schaltz (4,17) - Peter Schaltz (4,94)   4,56 55,10% 51,46% 7 22  0,25 10 186 -0,98 2
  8  Christina Klemmensen (6,67) - Mads Eyde (3,94)   5,30 54,71% 58,75% 42 15 -0,28 3 107  0,19 3
  25  Tina Ege (9,49) - Ole Raulund (0,28)   4,89 54,93% 54,79% 23 10  0,01 6 106  0,20 4
  3  Bjørg Houmøller (6,42) - Jonas Houmøller (5,29)   5,86 54,43% 58,96% 43 7 -0,31 1 98  0,14 5
  2  Bettina Kalkerup (3,36) - Christian Snabe (13,59)   8,48 53,06% 56,25% 30 5 -0,22 4 88 -0,17 6
  7  Charlotte Schwarz Rosman (16,47) - Jan Mayer (14,48)  15,48 49,42% 52,71% 13 5 -0,23 8 88 -1,53 6
  14  Jette Bondo (12,09) - Lauge Schäffer (-0,34)   5,87 54,42% 55,83% 28 3 -0,10 5 75  0,50 8
  12  Mona Grethe Olesen (17,69) - Jens Toft (6,62)  12,15 51,15% 50,00% 0  0,08 12 70 -0,64 9
  17  Ketty Jepsen (24,61) - Martin Christoffersen (15,01)  19,81 47,17% 42,29% -37  0,34 25 45 -1,83 10
  1  Annette Rosthøj (23,96) - Flemming Danielsen (11,22)  17,59 48,33% 49,79% -1 -0,10 13 24 -0,94 11
  15  Karin Risom (19,11) - Kjeld Hansen (14,36)  16,73 48,77% 51,88% 9 -0,22 9 23 -0,81 12
  20  Merete Vermehren Norris (36,15) - John Vermehren Norris (-1,17)  17,49 48,38% 48,75% -6 -0,03 16 -11 -0,44 13
  21  Mette Koefoed (20,27) - Ole Plam (16,82)  18,55 47,83% 46,88% -15  0,07 20 -21 -0,48 14
  6  Charlotte Juhl (19,28) - Peter Kjer (20,25)  19,77 47,19% 47,29% -13 -0,01 18 -24 -0,76 15
  22  Nadia Bekkouche (8,43) - Kell Krogh (16,00)  12,21 51,12% 46,46% -17  0,32 21 -27  0,90 16
  5  Charlotte Brandgaard (21,71) - Stig Meno Farholt (20,00)  20,85 46,63% 49,58% -2 -0,21 15 -29 -0,76 17
  23  Ninnie Gøttsche Hansen (30,01) - Lars Møller Sørensen (5,95)  17,98 48,12% 47,50% -12  0,04 17 -54  0,15 18
  24  Susan Just-Olesen (18,84) - Bjarke Friis (8,47)  13,66 50,37% 42,92% -34  0,52 24 -57  1,09 19
  10  Eva Ricard (26,96) - Karsten Vinther (13,19)  20,07 47,03% 52,92% 14 -0,41 7 -68 -0,04 20
  26  Margrethe Rykov (27,30) - Per Lund Thomsen (8,65)  17,97 48,13% 46,04% -19  0,14 22 -79  0,53 21
  9  Trine Binderkrantz (14,82) - Jacob Kehl (11,00)  12,91 50,76% 49,79% -1  0,07 13 -81  0,97 22
  16  Katrine Martensen Larsen (17,34) - Lars Kirkegaard Nielsen (12,95)  15,15 49,60% 47,08% -14  0,17 19 -87  1,17 23
  18  Kirsten Vesth Hansen (19,42) - Dan Mungaard (22,59)  21,00 46,55% 51,25% 6 -0,33 11 -101  0,42 24
  13  Ingerid Bach Hansen (24,53) - Erik Udsen (20,22)  22,38 45,84% 37,50% -60  0,58 26 -186  1,40 25
  11  Lone Kiær (17,14) - Jeppe Juhl (20,74)  18,94 47,62% 44,38% -27  0,23 23 -216  2,59 26
BridgeCentral, 8. januar 2017